Kontakt Carsten

Det er muligt at kontakte og få konsulent vejledning fra Carsten Vagn-Hansen ved at skrive til hans adresse: Knabberupvej 40, 7100 Vejle, eller ved at e-maile til  cavaha@radiodoktoren.dk    Ingen telefonkonsultation.

Er der tale om en grundig gennemgang af sygehistorie, journal og resultater af undersøgelser og blodprøver mm. samt forslag til videre undersøgelser og behandling (som Carsten Vagn-Hansen ikke påtager sig), er prisen 500,- kroner per mail.

Er der tale om korte, ikke særlig omfattende spørgsmål og svar, er prisen 250,- kroner.

Beløbet kan efterfølgende indbetales på bankkonto i Frøs Herreds Sparekasse med Reg.nr. 7573 Kontonr. 0003155145

Det skal understreges, at konsulentbistand og vejledning ikke skal erstatte egen læges, men være et supplement og hjælp til at komme frem til den rigtige diagnose og behandling samt oplysninger om naturlige og alternative former for behandling og forebyggelse.

På grund af en overflod af henvendelser skal man ikke regne med at få svar inden for de første mindst 14 dage, sandsynligvis længere.

På grund af alder og en nyligt overstået influenzasygdom kan jeg ikke garantere svar på nye henvendelser om sygdom og konsultation. Jeg gør, hvad jeg kan, men jeg skal have tid til at svare på en overflod af henvendelser.  22-3-2017: Forværring med lungehindebetændelse. Kan ikke svare på noget foreløbigt.

Carsten Vagn-Hansen

Speciallæge i almen medicin. Sundhedskonsulent               11-2-2017

 På  grund af alder (78) og færre kræfter ser jeg mig nødsaget til ikke at svare på nye henvendelser om for lavt stofskifte, men vil forsøge at hjælpe dem, der allerede har kontakt med mig.

 De øvrige har følgende muligheder:

  1. Henvendelse med henblik på at få egen læge til at være åben for behandling med naturligt stofskftehormon. Her kan “Stop Stofskiftevanviddet” af Janie Bowthorpemed mit forord være en god hjælp for lægen til at forstå det hele. M

Mange læger tror på endokrinologerne, at T3 er farlige, men det passer ikke. For lidt frit T3 går ud over hjertet og knoglerne mm., og det gør for meget frit T3 for længe også. Det er en kendt sag. T3 har en meget positiv virkning på cellernes “kraftværker” – mitokondrierne og på hjertets kraft og pumpeevne. (Se på Z Kardiol. 1996;85 Suppl 6:219-31. Cardiovascular Effects of thyroid hormones. Mohr-Kahaly S and Kahaly G and Meyer J. og vedhæftede).

Er lægen interesseret kan man også give ham eller hende en kopi af mine artikler Stofskifte for lavt, Hashimotos sygdom.

Jeg har fuld journalføring på alle, der har kontaktet mig med deres stofskifte og sender gerne journalerne til deres læge.

Da mange læger er usikre på fremgangsmåden ved at sende recepter til et apotek i et andet EU-land, kan lægen gøre følgende:

Sende en recept på Thyroid (der findes flere slags) til et apotek i et andet EU-land. Fx til Internationale Apotheke am Hauptbahnhof i Hamburg. Det er helt lovligt, og apoteket sender tabletterne.

Recepten skal indeholde navn, adresse, telefonnummer, E-mail adresse, CPR-nummer, de fire x fire numre på et internatinalt kreditkort (VISA eller Mastercard), ikke de tre numre på bagsiden, udløbsmåned og udløbsår.

Lægen faxer recepten til 0049 40 2802 518  Senere skal selve recepten sendes til:

Apotheke am Hauptbahnhof, Steindamm 2, D-20099 Hamburg. Deutschland.

Er man medlem af ”danmark” giver Apotheke am Hauptbahnhof melding til ”danmark” inden for en måned.

Det er en fejl at tro, at Armour og Thyroid m.fl. er svingende af virkning og kvalitet. De er fremstillet efter strenge retningslinier.

Ved spørgsmål henvende sig til mig – Carsten Vagn-Hansen. E-mail: cavaha@dk4doktoren.dk

 

  1. Man kan ved problemer med stofskiftet henvende sig til en privat praktiserende ortomolekylær læge. Fx. lægerne Helene og Søren Flytlie, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C. Tlf. 5382 7083. E-mail: admin@flytlie.com

Eller til den ortomolekylære læge Aage Winther Nielsen, Medical, Hovedgaden 41, 2970 Hørsholm. Tlf. 7025 1205. E-mail: info@laserklinikken.dk

Eller til Institut for Ortomolekylær Medicin, Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs.Lyngby. Tlf. 4588 0900. E-mail: iomsekr@gmail.com

Eller til en læge på Stofskiftesupports lægeliste.

 

Konsultation efter aftale

Det er nu også muligt at få en egentlig konsultation efter aftale. Konsultationen omfatter gennemgang af sygehistorie og livsstil samt rådgivning vedrørende behandling, både lægelig og alternativ, med særlig vægt på hvad man selv kan gøre. Der lægges vægt på at afklare årsagerne til sygdom og symptomer.

Det skal også her understreges, at konsulentbistand og vejledning ikke skal erstatte egen læges, men være et supplement og hjælp til at komme frem til den rigtige diagnose og behandling samt oplysninger om naturlige og alternative former for behandling og forebyggelse.

Desuden udleveres der artikler om relevante sygdomme, årsager, kost, kosttilskud og naturmedicin.

Inden konsultationen, gerne mindst en uge før, indsendes udfyldt spørgeskema samt evt. kopier af undersøgelser, blodprøveresultater og om muligt kopier af journaler fra egen læge, speciallæger og sygehuse. Herunder oplysninger om tidligere og nuværende behandling med lægemidler (medicin), naturmedicin og kosttilskud.

Der er beregnet en varighed af konsultationen på min.  45 minutter.

Tid til konsultation bestilles på telefon  7582 9599   mellem klokken 10.00 og 14.00

Man kan læse mere om Carsten Vagn-Hansen på hans hjemmeside www.radiodoktoren.dk

Er man blevet opmærksom på unøjagtigheder, fejl eller uforståelige afsnit i mine artikler, er man velkommen til at skrive eller maile til mig, så det kan blive rettet.

Man er også velkommen til at komme med forslag til supplering af artiklerne samt nye artikler.

Carsten Vagn-Hansen holder ikke længere foredrag.

 

Comments are closed.