Kontakt Carsten

Det er muligt at kontakte og få konsulent vejledning fra Carsten Vagn-Hansen ved at skrive til hans adresse: Knabberupvej 40, 7100 Vejle, eller ved at e-maile til  cavaha@radiodoktoren.dk    Ingen telefonkonsultation.

Er der tale om en grundig gennemgang af sygehistorie, journal og resultater af undersøgelser og blodprøver mm. samt forslag til videre undersøgelser og behandling (som Carsten Vagn-Hansen ikke påtager sig), er prisen 500,- kroner peer mail, eller 2.000,-kroner ved egentlig konsultation..

Er der tale om korte, ikke særlig omfattende spørgsmål og svar, er prisen 250,- kroner.

Beløbet kan efterfølgende indbetales på bankkonto i Frøs Herreds Sparekasse med Reg.nr. 7573 Kontonr. 0003155145

Det skal understreges, at konsulentbistand og vejledning ikke skal erstatte egen læges, men være et supplement og hjælp til at komme frem til den rigtige diagnose og behandling samt oplysninger om naturlige og alternative former for behandling og forebyggelse.

På grund af en overflod af henvendelser skal man ikke regne med at få svar inden for de første mindst 14 dage, sandsynligvis længere.

Nye henvendelser om sygdom og konsultation modtages ikke fra 15 november 2016  og til først i januar 2017, da jeg skal have tid til at svare på en overflod af henvendelser. 

Konsultation efter aftale

Det er nu også muligt at få en egentlig konsultation efter aftale. Konsultationen omfatter gennemgang af sygehistorie og livsstil samt rådgivning vedrørende behandling, både lægelig og alternativ, med særlig vægt på hvad man selv kan gøre. Der lægges vægt på at afklare årsagerne til sygdom og symptomer.

Det skal også her understreges, at konsulentbistand og vejledning ikke skal erstatte egen læges, men være et supplement og hjælp til at komme frem til den rigtige diagnose og behandling samt oplysninger om naturlige og alternative former for behandling og forebyggelse.

Desuden udleveres der artikler om relevante sygdomme, årsager, kost, kosttilskud og naturmedicin.

Inden konsultationen, gerne mindst en uge før, indsendes udfyldt spørgeskema samt evt. kopier af undersøgelser, blodprøveresultater og om muligt kopier af journaler fra egen læge, speciallæger og sygehuse. Herunder oplysninger om tidligere og nuværende behandling med lægemidler (medicin), naturmedicin og kosttilskud.

Der er beregnet en varighed af konsultationen på min.  45 minutter.

Prisen for en konsultation med eventuel opfølgning via brev eller e-mail er Kr. 2.000,-.

Tid til konsultation bestilles på telefon  7582 9599   mellem klokken 10.00 og 14.00

Man kan læse mere om Carsten Vagn-Hansen på hans hjemmeside www.radiodoktoren.dk

Er man blevet opmærksom på unøjagtigheder, fejl eller uforståelige afsnit i mine artikler, er man velkommen til at skrive eller maile til mig, så det kan blive rettet.

Man er også velkommen til at komme med forslag til supplering af artiklerne samt nye artikler.

Ved bestilling af foredrag ring til vores  tlf. 7582 9599 eller mail til cavaha@radiodoktoren.dk

 

Comments are closed.